Μυοκτονία

Η μυοκτονία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Κατά πρώτον, απαραίτητη κρίνεται η γνώση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου. Κατά δεύτερον, πραγματοποιείται η καταμέτρηση του πληθυσμού των τρωκτικών που ζουν στο χώρο και η ανεύρεση ενδεχόμενων πηγών από τις οποίες εξασφαλίζουν την τροφή τους. Τέλος, προχωρούμε στη τοποθέτηση ειδικών τρωκτικοκτόνων δολωμάτων στο χώρο. Η μορφή των δολωμάτων και η επιλογή των σημείων που θα τοποθετηθούν εξαρτάται από την αξιολόγηση του χώρου και του πληθυσμού των τρωκτικών.

Η μυοκτονία είναι η εξόντωση κάθε είδους τρωκτικού που ενδέχεται να εισβάλλει σε έναν χώρο και η πρόληψη για την αποφυγή πιθανής επαναμόλυνσης.

Η διαδικασία αυτή ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

→ Διερεύνηση χώρου

→ Εύρεση των κρίσιμων σημείων ελέγχου

→ Η προστασία μέσω δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης

→ Η καταγραφή των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων με προϋπόθεση τις τακτικές επισκέψεις  ελέγχου

→ Η αξιολόγηση των ευρημάτων

→ Ενημέρωση και λήψη ενεργειών με σκοπό την εξάλειψη του προβλήματος.

Σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους όπου παρευρίσκονται εργαζόμενοι, η Γενική Απολυμαντική τοποθετεί ειδικούς σταθμούς δόλωσης δίνοντας πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας.

Για την εφαρμογή της μυοκτονίας χρησιμοποιούνται:

→ Δολωματικοί σταθμοί

Σε υπαίθριους χώρους τοποθετούνται μυοκτόνα  σκευάσματα σε δολωματικούς σταθμούς με σκοπό την εξάλειψη των τρωκτικών. Τα σημεία που τοποθετούνται και ο αριθμός των σταθμών επιλέγονται από το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας.

→Παγίδες σύλληψης

Σε εσωτερικό χώρο ή σε κατοικίες η Γενική απολυμαντική χρησιμοποιεί τη μέθοδο των μηχανικών παγίδων πολλαπλών συλλήψεων. Οι παγίδες αυτές διαθέτουν κολλητική επιφάνεια και τοποθετούνται στα σημεία όπου κινούνται τα τρωκτικά. Εφόσον το πρόβλημα είναι οξύ ενδέχεται να χρειαστεί η παράλληλη χρήση δολωματικών σταθμών.

Ιδιότητες μυοκτόνων σκευασμάτων

→Η δράση του φαρμάκου οδηγεί στην μουμιοποίηση των τρωκτικών χωρίς όμως την πρόκληση ανεπιθύμητων οσμών.

→ Το φάρμακο δεν επηρεάζεται από τον αέρα ή την υγρασία  ( δεν διασκορπίζεται ούτε αλλοιώνεται)

→ Η δράση του ενεργοποιείται μετά από 3-4 μέρες

→ Τα φάρμακα είναι δεύτερης γενιάς. Οι μικρές δόσεις είναι αρκετές ώστε να φτάσει η θανατηφόρα, δραστική ουσία στο τρωκτικό.

Προληπτικά μέτρα

Σωστή συντήρηση και κατασκευή των οικοδομικών εγκαταστάσεων.

Η ορθή κατασκευή προϋποθέτει την απουσία τρυπών, κοιλοτήτων, κούφιων δαπέδων, χωρισμάτων, ψευδοροφώνκαισχισμών πού ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ως δίοδοι ή εστίες πολλαπλασιασμού για τα τρωκτικά. Οι αποχετεύσεις αποτελούν την κύρια δίοδο τους προς τα κτήρια. Επομένως, η συντήρηση των στομίων τους και η τοποθέτηση των σχαρών στα ανοίγματα των φρεατίων είναι αναγκαία.

Επιμελής καθαριότητα και τακτοποίηση χώρου.

Αποφυγή εγκατάλειψης αντικειμένων σε γωνίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε πως για τον πολλαπλασιασμό των τρωκτικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νερό, η τροφή και η κατοικία.

Αυτός είναι ο λόγος που τροφές όπως δημητριακά, ξηροί καρποί και λιπαρές τροφές καλό θα ήταν να είναι φυλαγμένες σε προστατευμένους μεταλλικούς κάδους.

Ακόμη , αναγκαίος είναι ο αποκλεισμός τους από εστίες από τις οποίες μπορούν να προσλάβουν το νερό.

 

Η μυοκτονία είναι απαραίτητη καθώς :

→ Τα τρωκτικά και οι αρουραίοι είναι επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία καθώς αυτά και τα απόβλητα τους είναι φορείς μικροβίων και μολυσματικών μικροοργανισμών  (Σαλμονέλα , παράσιτα πχ. Hymenolepisdiminuta, λεπτοσπείρες)

→Μολύνουν τα τρόφιμα με περιττώματα, ούρα, τρίχες και σμήγμα από το δέρμα τους με αποτέλεσμα την υποβάθμιση  της εμπορικής τους αξίας ή ακόμα την απαγόρευση της διακίνησης τους.

→Επιφέρουν βλάβες στα ηλεκτρονικά καλώδια και στους αγωγούς από μολύβι με αποτέλεσμα την πρόκληση βραχυκυκλωμάτων , διακοπή ηλεκτροδότησης.