Υπηρεσίες

apolimansi

Με τον όρο «απολύμανση» εννοούμε τη χρήση χημικών, φυσικών ή άλλων ποικίλων μέσων .Η διαδικασία της απολύμανσης διαφέρει από αυτή της αποστείρωσης ως πρός το ότι καθιστά τα παραπάνω (άτομα , χώρους) κατά ένα μεγάλο ποσοστό και όχι ολοκληρωτικά απελευθερωμένα από μολυσματικούς παράγοντες.

apentomosi

Η απεντόμωση αφορά τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του συνόλου των εντόμων που προξενούν προβλήματα και δημιουργούν εστίες μόλυνσης σε οικοδομήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η ύπαρξη τους επιφυλάσσει κινδύνους και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

mioktonia

Η μυοκτονία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Κατά πρώτον, απαραίτητη κρίνεται η γνώση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου. Κατά δεύτερον, πραγματοποιείται η καταμέτρηση του πληθυσμού των τρωκτικών που ζουν στο χώρο και η ανεύρεση ενδεχόμενων πηγών από τις οποίες εξασφαλίζουν την τροφή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση.