Απεντόμωση

Η απεντόμωση αφορά τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του συνόλου των εντόμων που προξενούν προβλήματα και δημιουργούν εστίες μόλυνσης σε οικοδομήματα. Αυτό συμβαίνει διότι η ύπαρξη τους επιφυλάσσει κινδύνους και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Για την απεντόμωση απαραίτητα είναι :

→ Η ανίχνευση των ενδεχόμενων εστιών ανάπτυξης

→ Η παρακολούθηση και η ταυτοποίηση των εντόμων

Σύμφωνα με τα οποία θα επιλεχθεί η αποτελεσματικότερη φόρμουλα. Έτσι λοιπόν, θα επιτευχθεί το απαραίτητο τρίπτυχο μια επιτυχημένης διαδικασίας : Πρόληψη- αντιμετώπιση- διατήρηση

Πρόληψη : Η διαδικασία που απαιτείται για τον φραγμό ή την αναστολή της επιβίωσης των εντόμων. Η γνώση του βιολογικού κύκλου του εκάστοτε είδους  και η γενικότερη ‘’συμπεριφορά’’ του οδηγούν στις κατάλληλες ενέργειες για την διαδικασία της πρόληψης.

Αντιμετώπιση : Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών πάνω στη διαδικασία της απεντόμωσης βασισμένο στην εκάστοτε ιδιοτυπία του προβλήματος ( πχ. Ανάγκες του χώρου που θα γίνει η απεντόμωση ). Οι βασικότεροι τρόποι εξολόθρευσης εντόμων είναι ο υπολειμματικός ψεκασμός , ο νεφελοψεκασμός , η εφαρμογή gel, η χρήση φερορμονικών παγίδων και εντομοπαγίδων σύλληψης για έρποντα και ιπτάμενα έντομα. Σαφώς υπάρχουν και εξειδικευμένες μέθοδοι , όπως ο υποκαπνισμός (fumigation)  και η θερμική μέθοδος, που εφαρμόζονται τοπικά, σε σημεία που ανιχνεύονται έντομα.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εγγυώνται τη διατήρηση μόνιμης καταστολής των εντόμων και τη ρύθμιση του πληθυσμού τους  σε χαμηλά επίπεδα.

Μέθοδοι αντιμετώπισης

Απεντόμωση ψεκασμού με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης

Με τον ψεκασμό χαμηλής πίεσης απελευθερώνεται εντομοκτόνο διάλυμα σε επιφάνειές που ζουν ή κινούνται έντομα. Ο  ψεκασμός μπορεί να γίνει και σε μέρη που ενδέχεται να αποτελέσουν εστίες εντόμων (πχ. Γωνίες) . Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη χρήση εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας και υψηλών προδιαγραφών, φιλικά προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον τα οποία στοχεύουν στη δραστική καταπολέμηση των εντόμων.

Απεντόμωση με μηχάνημα υψηλής πίεσης

Η κατάλληλη επιλογή για την αντιμετώπιση εντόμων σε υπαίθριους ή βιομηχανικούς χώρους και χώρους μεγάλης έκτασης. Στη μέθοδο αυτή  τα εντομοκτόνα έχουν εξειδικευμένη δράση. Στοχεύουν στην αντιμετώπιση των εντόμων για τα οποία εφαρμόζεται ο ψεκασμός.

Απεντόμωση με gel

Η χρήση gel αφορά την απεντόμωση της κατσαρίδας και του μυρμηγκιού. Το gel είναι ένα άοσμο, μη τοξικό σκεύασμα που τοποθετείται σε φωλιές  και σε σημεία συχνής κινητικότητας των εντόμων  . Η αποτελεσματικότητα του έγκειται στην αλυσιδωτή εξάλειψη που φέρουν τα μολυσμένα από το gel έντομα στον υπόλοιπο πληθυσμό. Για την διαδικασία της απεντόμωσης με gel δεν είναι απαραίτητη η εκκένωση του χώρου.

Νεφελοψεκασμός (Fogging)

Η εφαρμογή του απευθύνεται σε καταστάσεις όπου ο τυπικός ψεκασμός δεν είναι εφικτός ( π.χ. σε βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους). Με τη διαδικασία του νεφελοψεκασμό – με ηλεκτρικό εκνεφωτή fogger θερμού – πραγματοποιείται η διάχυση του εντομοκτόνου σε μορφή καπνού.  Λόγω της μορφής του το εντομοκτόνο φάρμακο διεισδύει παντού, ακόμα και στα πιο δύσβατα σημεία, καλύπτοντας έτσι όλες τις επιφάνειες. Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας είναι άμεσα και διαρκή.

Υποκαπνισμός (Fumigation)

Αφορά την εφαρμογή ασφυκτικών αερίων σε βιομηχανικούς/αποθηκευτικούς χώρους και σε μέσα μεταφοράς με σκοπό την καταπολέμηση όλων των εντόμων και σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου (αυγό, προνύμφη, pupa, τέλειο έντομο). Ειδικότερα είναι μία χημική ουσία, η οποία παράγοντας ένα τοξικό αέριο, σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και στις κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση) εξολοθρεύει διάφορα είδη εντόμων. Προηγείται ο απαραίτητος έλεγχος του χώρου. Για παράδειγμα ένας χώρος που έχει πρόβλημα αεροστεγανότητας κρίνεται ακατάλληλος, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες εργασίες μόνωσης, από τη στιγμή που η ύπαρξη διαρροών μπορεί να απειλήσει τη δημόσια υγεία.

Η Γενική Απολυμαντική εφαρμόζει όλους τους παραπάνω τρόπους απεντόμωσης. Το καταρτισμένο της προσωπικό αποτελείται από εξειδικευμένους τεχνικούς με πολυετή πείρα. Εφαρμογές όπως αυτή του  υποκαπνισμού  κατευθύνονται από χημικό με ταυτόχρονη επίβλεψη γεωπόνου.